Maastotyyppi on monelle tuttu, varsinaissuomalainen, kallioinen metsämaasto, jossa on kohtuulliset korkeuserot. Vieraspaikkakuntalaisellekin tämä kuvaus on melko tyhjentävä, mikäli on sellaisessa aiemmin juossut. Useimmat metsäosuudet ovat korkeiden rinteiden reunustamia laajoja kallionlakia, missä on hyvä näkyvyys ja yleensä erinomainen kulkukelpoisuus. Pisimmän radan keskiosalla on vaikeakulkuisempia osia käsittävä metsäalue. Suurimman, eteläisen alueen keskiosassa on laajahko, umpeen kasvanut hakkuu- / suoalue, jonka radat tosin pääosin kiertävät.

Kartta on melko vanha ja sitä on päivitetty 2011 jälkeen vain sieltä täältä harsimalla. Tämä tulee muistaa kasvillisuuskuvauksiin suhtautumisessa. Kartan alueella olevien hakkuiden, avointen alueiden ja vihreällä merkittyjen alueiden sijainti pitää hyvin paikkaansa, mutta toki näiden kasvillisuudessa on tapahtunut jonkin verran muutoksia. Vihreällä merkittyjen alueiden kulkukelpoisuus ei ole tällä kartalla missään erityisen huono. Avointen alueiden kulkukelpoisuutta ennakoidessa kannattaa muistaa vuodenaika.

Kallioalueet ovat muotojensa puolesta yleensä helppolukuisia kovassakin vauhdissa. Pienipiirteisyyttä tai kulkua vaikeuttavaa äkkiväärää jyrkkäpiirteisyyttä on vain paikoin.

Radat tarjoavat erittäin paljon valintaa, jota hankaloittaa pitkälle ennakoitavan valinnan määrä. Menomatkan hyvä valinta saattaa palatessa osoittautua vääräksi.
Hajontojen lisäksi lähes kaikki rastivälit itsessään tarjoavat eri mittakaavaista reitinvalintaa, oli se sitten normaali tai hajonnan rastiväli.

Valintojen ero korostuu toiseen suuntaan juostuna. Rastiväliä ei siis välttämättä kannata juosta samaa reittiä molempiin suuntiin. Osaatko hyödyntää menomatkan kokemusta ja huomaatko mennessä opetella rastipaikan paluumatkaa varten? Oikea valinta jokaiselle välille vaatii erittäin valpasta kartanlukua ja hahmotuskykyä. Hyvän kulkukelpoisuuden ansiosta ei ihannereitistä poikkeavakaan toteutus rankaise mitenkään ankarasti, mutta samantasoista juoksijaa vastaan se voi olla ratkaisevaa.

Ratamestarina toivon lukuisien erilaisten valintojen toteutumista mutta ennen kaikkea kilpailijoilta hienoja onnistumisia ja viihtymistä tarjottujen tehtävien parissa.

Jukka Lehtonen, ratamestari