Maaston kuvaus ja ratamestarin lausunto

Kirjalan maasto on avokallioiden laikuttamien mäkien ja rehevän sekametsän sekoitus. Kulkukelpoisuus on pääosin hyvä, erityisesti korkeammilla alueilla. Laaksoissa ja rehevillä alueille runsaat saniaiset, heinät ja muu aluskasvillisuus hidastavat paikoin etenemistä. Aluetta halkoo yksi iso voimalinja, jonka alla on paikoin hidaskulkuista pensaikkoa. Osalla alueesta on tehty hakkuita ja paikoin on vanhempia taimikoita, mutta pääosa kilpailuradoista kulkee puhtaassa metsämaastossa. Isoja kiviä on paikoin runsaasti. Kartan piirtäjä on käyttänyt vaihdellen sekä yksittäisten kivien, kiviryhmien, kivikoiden ja louhikoiden merkintöjä. Kivikot eivät hidasta paljon etenemistä, mutta kartanluku vaatii huolellisuutta. Korkeuserot ovat kohtalaiset. Kartan alueella ne ovat yli 50 metriä, mutta varsinaisen kisareitin korkeuserot ovat pienemmät.  Rinteet ovat valtaosin loivia ja korkeuskäyrissä on paljon pienipiirteisiä alueita.

Maastoa rajaa idässä saaristotie 180 ja etelässä paikallinen kylätie ja lännessä peltoaukea. Pohjoisessa metsäaluetta katkoo osin pellot ja metsätiet, mutta osin metsä jatkuu yhtenäisenä pidemmälle. Alueen länsiosassa on ampumarata, joka on merkitty karttoihin pysyvänä kiellettynä alueena mustalla pystyviivoituksella. Alue on merkitty maastossa lippusiimoilla ja varoituskylteillä, minkä takia alueelle ei voi vahingossa eksyä. Ampumaradan alueelle meneminen on ehdottomasti kielletty.

Suunnistajalle Kirjalan maasto tarjoaa hienon ja suunnistuksellisesti vaativan metsämaaston. Polkuja on vähän ja peltoja osuu kisareitille lähinnä vain kilpailukeskuksen yhteydessä. Kauriiden tekemiä polku-uria, joita ei näy kartassa, on alueella jonkin verran. Maasto ei ole aivan perinteistä varsinaissuomalaista hyvän näkyvyyden avokalliomaastoa, sillä kallioalueillakin on osin metsän tuomaa peitteisyyttä, joka lisää suunnistushaastetta. Rastipisteet ovat selkeitä, mutta ne eivät silti välttämättä näy kauas. Radat on suunniteltu siten, että suunnistajat saavat pohdittavaa kisan alusta loppuun, teeman erityispiirteet muistaen.