Maasto on tyypillistä raisiolaista kaupunkimaisemaa. Alue on vilkkaiden teiden rajaama kokonaisuus, jonka keskellä kohoaa melko luonnontilainen kallioalue. Alueen itäreuna on tiiviisti rakennettua pientaloaluetta ja länsireuna taas on urheilukenttien ja erilaisen liikuntapaikkojen sekä julkisten rakennusten hallitsemaa aluetta. Alueen pohjoisosassa on pienten puistoalueiden, julkisen tilan ja asuntorakennusten kirjomaa mosaiikkia ja alueen eteläosaan sijoittuu teollisuutta, julkista rakentamista sekä kerrostalolähiö.

Alueen kartta on tehty vuonna 2011 ja sen ajantasaistettu 2016. Tätä kisaa varten sitä on ajantasaistettu kilpailun kannalta oleellisilta alueilta. Kartan puutteita ja tai sen ajantasaisuutta ei pitäisi olla tarvetta pohtia.

Maasto on hyvin nopeakulkuista ja korkeuserot maltillisia. Sprintin kannalta maaston merkittävin ominaisuus on laajat kielletyt alueet, joiden hahmottaminen nopeassa tempossa on tärkeää.

Radat suunniteltu siten, että kielletyt alueet pakottavat suunnistajan reitinvalintoihin. Useilla väleillä suoraa reitinvalintaa ei ole mahdollista toteuttaa ja lähes yhtä hyviä reitinvalintoja useita. Oman mausteensa reitteihin tuovat lisärastit, joiden sijoittaminen sujuvasti omalle reitille voi olla ratkaisevaa. Vaihtoehtoja siihen on lukuisia. Paikka paikoin rata voi olla hyvinkin nopeatempoista, missä alle minuutin rastivälit seuraavat toinen toisiaan. Jossain vaiheessa voi olla paikallaan tehdä hitaampi, mutta helpompi reitinvalinta vain siksi, että saa aikaa lukea radan jatkoa. Ja määritteiden lukemista ei pidä unohtaa.

Kun kisa tapahtuu kaupunkiympäristössä, on tärkeää, että kilpailijat kunnioittavat muita alueella liikkuvia. Eli ei mennä kielletylle alueelle, vaikka se lyhentäisikin reittiä huomattavasti ja varotaan muita alueella liikkuvia. Tiukkoja mutkia ja näkemäesteitä tulee varoa, ettei törmää näkemäesteen takana olevaan toiseen kilpailijaan tai sivulliseen. Karttaan on merkitty muutama uusi kielletty alue, eli muista noudattaa karttaan merkittyjä kiellettyjä alueita äläkä käytä vanhasta muistista vuoden 2011 reittejä.

Ratamestarin tavoitteena on ollut yllättää kilpailijat aina välillä ja toivon, että kukaan ei täysin välttyisi näiltä yllätyksiltä. Tärkeintä on kuitenkin hyvä ja ei niin ryppyotsainen kilpailu.

Kari Ennola, Ratamestari