MÄÄRITTEILLÄ ON MERKITYSTÄ

Tavanomaiseen metsäsuunnistukseen verrattuna sprintissä korostuu suunnistuksen sujuvuus, sillä virheet lasketaan sekunneissa. Rastin löytäminen ei ole sprintissä mikään haaste.- Vaikka sen tekisi ”kuin telkkä pönttöön”, se ei ole ratkaisevaa.

Rasti kyllä löytyy ja rastivälikin on yleensä helppo toteuttaa virheettömästi mutta sekään ei ole ratkaisevaa. Ratkaisevaa on se, onko rastivälille ylipäätään tehty oikea suunnitelma ja kuinka nopeasti se on tehty.

Vai onko tulevalle rastivälille valmistutuminen häirinnyt muuta suunnistusta, kuten edellisen rastivälin toteutusta, rastinottoa tai rastilta lähtöä? Kokonaisuuden hallinta ja tekninen toteutus on sprintin viehätys ja se erottaa muuten samaan vauhtiin kykenevät suunnistajat toisistaan.

Koska rastiväleillä ei yleensä pääse suoraan, on tehtävä valintoja ja ne valinnat on tehtävä hyvissä ajoin. Sprintissä on kiire. Samaan aikaan pitää hallita juostavaa rastiväliä ja pystyä valmistautumaan seuraavaan, tarvittaessa jopa sitä seuraavan tai kaukaisempaan rastiväliin. Riippuen ajasta ja paikoista, joita ratamestari antaa.

Tuleeko kiireessä aina luettua edes rastin koodi ennakolta? Määritteestä puhumattakaan.
Tämän vuoden syyserikoisessa tuohon sprintin tavanomaiseen kiireeseen tehdään vähän lisähämmennystä, sillä rasteja on sijoitettu erittäin lähelle toisiaan. Mahdollisesti jopa samaan pisteeseen, eri puolille. Joissakin rastiympäristöissä on lisäksi vielä ylimääräisiä hämäyslippuja. Sujuvan rastinoton varmistamiseksi on siten välttämätöntä lukea myös määrite tarkasti ja hyvissä ajoin!

Jotta tämä kaikki ei olisi liian helppoa, jotta suunnistajalla ei tulisi keskittymistä vaativista seikoista puute tai tulisi aika muuten vaan pitkäksi, on radoille sijoitettu lisäksi pari lisärastia, jotka tulisi myös poimia jossain välissä. Mutta missä ? Siinä lisäpuuhaa kiireelliselle kartanlukijalle.