Kilpailun teema konkretisoituu siinä, että radoilla on hajontaosuuksia, joiden juoksujärjestyksen voi päättää itse. Valinta kullakin hajonnalla on tehtävä kahden reitin välillä, jotka eivät ole samanarvoisia.

Valinnassa täytyy kuitenkin huomioida se, että kukin hajonta tullaan juoksemaan myös toiseen suuntaan, jolloin on otettava se toinen vaihtoehto. Eivätkä reitit ole silloinkaan samanarvoisia.

Kun yksittäisillekin rastiväleille on lisäksi tarjolla reitinvalintaa molempiin suuntiin juostuna, voidaan sanoa, että valinta ratkaisee.

Parikilpailussa on juostava aina molemmat hajonnat, mutta toiseen suuntaan juostuna eri juoksijan toimesta. Parikilpailu vastaa siis periaatteessa viestikisaa, missä kumpikin osuus juostaan samaan aikaan. Aika mitataan kuitenkin viimeisestä juoksijasta, joten parille annetaan yhteistyöhön ja hajaantumistapaan vähän pohdittavaa. Valintojen tekemisen lisäksi.